مراحل اجرایی طراحی کمپین تبلیغاتی » آموزشگاه بازارسازان | مرکز آموزش مهارت های بازاریابی و فروش
  • برای ثبت نام کلیک کنید
تکمیل ثبت نام
راهکارها


مراحل اجرایی طراحی کمپین تبلیغاتی


برنامه‌ریزی برای تبلیغات البته به این سادگی نیست و طراحی یک کمپین اثربخش تبلیغاتی نیازمند طی مراحلی است:

•در گام اول بازار یا مشتریان محصولی را که میخواهید برای آن تبلیغ کنید را بررسی کنید. همچنین باید مشخص می گردد شرایط محیطی، رقابت، بازار، عوامل فصلی، اقتصادی کشور، فنی، روان‌شناسی، قوانین محدودکننده و…، و همچنین عکس العمل رقبای تبلیغاتی با مشاهده و آگاهی از برنامه تبلیغاتی چگونه پیش بینی می شود،  و سهم بازار چقدر است.

•حالا هدف های کلی بازاریابی سازمان تان را مشخص  کرده و آن‌ها را به صورت زمان بندی شده و کمّی بنویسید. به عنوان مثال سهم بازار مطلوب و مورد انتظار مدیران شرکت چقدر است ؟

•در گام بعدی بودجه تبلیغات خود را  با توجه به مراحل قبلی مشخص کنید.  به این نکته توجه داشته باشید که چه بودجه ای برای تبلیغات، بازدهی بهتری ایجاد می نماید. اگر بودجه کم آوردید، برگردید و در فعالیت‌ها و هزینه‌ها تجدید نظر کنید.

•در این مرحله، استراتژی خلاقیت تدوین و سمت و سوی آن مشخص میشود. از جمله انتخاب گروه خلاقیت، ایده پردازی، ایجاد شعار با توجه به پیام تبلیغاتی، انتخاب جاذبه ها  با توجه به سلایق مشتری و پیام تبلیغ از جمله جاذبه‌های فرهنگی، بصری، نوستالژیک و…،   انتخاب تکنیک‌ مناسب اعم از تصویرپردازی، عکاسی، فیلم برداری، .... برای ارائه پیام،  و انتخاب مشخصه های هنری مناسب با سلیقه مشتری، نوع محصول و پیام.

•انتخاب رسانه (تعیین گروه رسانه‌ای مناسب اعم از تلوزیون؟ رادیو؟ شبکه های اجتماعی؟ و…) و استراتژی رسانه ای در این مرحله با توجه به اطلاعات مراحل قبل مشخص میشود. از چه رسانه هایی و چه مقدار فضا و زمان، و چند نوبت تکرار (سطح پوشش و تیراژ و تناوب و تکرار و تعداد دفعات پخش) باید در نظر گرفته شود.

•طراحی نسخه اولیه توسط خبرگان و کارشناسان بازاریابی و هنری

•آزمایش و بازبینی و همچنین برآورد میزان استقبال پیش از انتشار نسخه. قبل از اطمینان از اثربخشی اقدام به انتشار کمپین نکنید. تکنیکهای تحقیقات بازار و همچنین روشهای جدیدتری مثل ابزارهای نورومارکتینگ در این زمینه سودمند خواهند بود. 

•تولید نهایی و اجرای استراتژی تبلیغاتی. همزمان با اجرای استراتژی تبلیغاتی سایر کارها از جمله فروش حضوری‌، روابط عمومی مناسب، فرایندهای پیشبرد فروش و… را پیگیری و ادامه دهید. 

•ارزیابی و نظارت بر اجرای صحیح برنامه ها. در پایان ارزیابی کنید که چقدر توانسته‌اید به اهدافی که پیش تر تعیین کردید برسید؟

0 دیدگاه :

سامانه آموزش آنلاین بازاریاد